FAQs Complain Problems

राजस्व/वैदेशिक सहयोग

औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरू नि:शुल्क वितरणका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र दोस्रो पटक आह्वान गरिएको सूचना !!! (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७५।११।०१)