FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरू

शिर्षक प्रकाशित मिति तथा समय कागजात
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी विधेयक, २०७५ 07/09/2018 - 14:29 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सहकारी विधेयक, २०७५.pdf
दिरुमनपाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 07/09/2018 - 12:25 PDF icon दिरुमनपाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 07/08/2018 - 15:40 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ 06/06/2018 - 11:10 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ 06/06/2018 - 10:10 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ 05/22/2018 - 15:36 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, शिक्षा नियमावली, २०७४ 01/21/2018 - 15:19 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
नमुना कृषि उद्यमी कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७४ 01/16/2018 - 10:29 PDF icon नमुना कृषि उद्यमी कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७४.pdf
नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ 01/14/2018 - 16:00 PDF icon नगर रेन्बो ट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ 01/05/2018 - 13:09 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf

Pages