FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरू

शिर्षक प्रकाशित मिति तथा समय कागजात
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ 01/05/2018 - 13:07 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
रुपाकोट मझवागढी नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ 01/05/2018 - 12:30 PDF icon रुपाकोट मझवागढी नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको वैठक स‌ंचालन कार्यविधि,२०७४ 01/05/2018 - 12:20 PDF icon रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको वैठक स‌ंचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७४ 01/05/2018 - 11:30 PDF icon अर्थ सम्बन्धी ऐन-२०७४.pdf
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ 01/05/2018 - 11:27 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७४.pdf
भवन निर्माण सम्बन्धी विनियम-२०७२ 01/26/2016 - 12:00 PDF icon दिकतेल नागरपालिका भबन निर्माण सम्बन्धि विनियम २०७२ change in old rules.pdf

Pages