FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरू

शिर्षक प्रकाशित मिति तथा समय कागजात
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ 05/08/2019 - 11:47 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 05/08/2019 - 10:52 PDF icon दिरुमनपाको सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ .pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ 05/08/2019 - 10:47 PDF icon दिरुमनपाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५ 05/08/2019 - 10:29 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 05/08/2019 - 10:28 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रसूती सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका शिक्षा विधेयक,२०७५ 07/27/2018 - 16:34 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका शिक्षा विधेयक,२०७५.pdf
दिरुमनपाको विनियोजन विधेयक, २०७५ 07/27/2018 - 13:10 PDF icon दिरुमनपाको विनियोजन विधेयक, २०७५.pdf
दिरुमनपाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 07/27/2018 - 12:10 PDF icon दिरुमनपाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
उपप्रमुखसंग महिला कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ 07/27/2018 - 11:10 PDF icon उपप्रमुखसंग महिला कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कार्यपालिकाको सल्लाहकार तथा परामर्शदाता नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ 07/27/2018 - 10:30 PDF icon दिरुमनकापाको सल्लाहकाकार तथा परामर्शदाता नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages