FAQs Complain Problems

News

Annual Progress Report

Post date Document
आ.व. २०७९।०८० मा संचालित योजना/कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन Sunday, September 24, 2023 - 10:01 PDF icon 1-आ.व. २०७९।०८० मा संचालित योजना-कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Monday, July 17, 2023 - 13:15 PDF icon 4th-trimester.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Sunday, July 17, 2022 - 10:25 PDF icon 3-yearly.pdf
आ.व. २०७९।०८० को आय-व्ययको प्रक्षेपण पेश गरिएको सम्बन्धमा। Friday, January 14, 2022 - 12:15 PDF icon 1-mof.pdf
आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Friday, July 16, 2021 - 11:46 PDF icon img511.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को आय-व्ययको प्रक्षेपण पेश गरिएको सम्बन्धमा। Wednesday, January 13, 2021 - 13:22 PDF icon jpg2pdf (2).pdf
प्रगति विवरण - दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका (आ.व. २०७४।०७५, २०७५।०७६, २०७६।०७७) Wednesday, August 19, 2020 - 14:44 PDF icon progress-3 years.pdf
वार्षिक आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Wednesday, July 22, 2020 - 12:00 PDF icon SuTRA__final-1.pdf
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सूनुवाई Tuesday, July 3, 2018 - 18:15 PDF icon वाषिक समिक्षा 2074-075 final.pdf