FAQs Complain Problems

News

Decisions

बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट- आ.व. २०७३/०७४

दिक्तेल नगरपालिकाको तेस्रो नगरपरिषद्ले स्वीकृत गरेको आ.व.२०७३/०७४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटहरू