FAQs Complain Problems

News

Trimester Progress Report

Post date Document
आ.व. २०७९।०८० को तेस्रो त्रैमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Sunday, April 16, 2023 - 11:01 PDF icon 3rd-trimester (1)_merged.pdf
आ.व. २०७९।०८० को दोस्रो त्रैमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Monday, January 23, 2023 - 11:01 PDF icon 2nd-trimester.pdf
आ.व. २०७९।०८० को प्रथम त्रैमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Wednesday, October 19, 2022 - 11:01 PDF icon 1st-trimester.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Sunday, March 20, 2022 - 11:19 PDF icon 2-second-.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को प्रथम चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Tuesday, November 23, 2021 - 11:19 PDF icon 1-first-.pdf
आ.व. २०७७।०७८ को दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Tuesday, February 16, 2021 - 11:44 PDF icon img510.pdf
आ.व. २०७७।०७८ को प्रथम चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Sunday, November 22, 2020 - 11:38 PDF icon img509.pdf
प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा। Monday, May 11, 2020 - 12:00 PDF icon 2.1.2 चौमासिक प्रतिवेदन पठाईएको पत्र.pdf
दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Thursday, March 19, 2020 - 14:00 PDF icon SuTRA__quarter-2-notice.pdf
प्रथम चौमासिक आय-व्ययको आवधिक विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। Tuesday, November 26, 2019 - 14:00 PDF icon SuTRA__quarter-1-notice.pdf

Pages