FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्कहरू

Post date Document
एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गरेवापत लाग्ने सेवा शुल्क। 09/21/2023 - 16:39 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गरेवापत लाग्ने सेवा शुल्क.pdf
विभिन्न कर, शुल्क तथा दस्तुरहरूको दररेट विवरणहरू (आ.व. २०७८।०७९) 07/16/2021 - 10:46 PDF icon विभिन्न कर, शुल्क तथा दस्तुरहरूको दररेट विवरणहरू (आ.व. २०७८।०७९).pdf
विभिन्न कर, शुल्क तथा दस्तुरहरूको दररेट विवरणहरू (आ.व. २०७४।०७५) 01/07/2018 - 10:32 PDF icon विभिन्न कर, शुल्क तथा दस्तुरहरूको दररेट विवरणहरू -आ.व. २०७४।०७५.pdf
दिक्तेल नगरपालिकाकाे परिमार्जित राजस्व दररेट सम्वन्धि सूचना 01/12/2017 - 01:00 PDF icon २०७३।१०।०१ गतेवाट लागु हुने राजस्वकाे दररेट विवरण, PDF icon विभिन्न करहरुकाे विवरण परिमार्जित, PDF icon विज्ञापन कर परिमार्जित
राजश्वका दररेटहरू 01/14/2016 - 12:00 PDF icon Rajaswa rate-2072-73.compressed.pdf