FAQs Complain Problems

समाचार

भाग-१

शिर्षक राजपत्रका कागजातहरू राजपत्र सम्बन्धी तस्विरहरू प्रकाशित मिति तथा समय
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि,२०७६ 02/20/2020 - 12:00
आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 02/20/2020 - 11:00
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 07/08/2018 - 14:31
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 06/06/2018 - 12:10
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५.pdf 06/06/2018 - 11:31
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ 05/22/2018 - 13:29