FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक राजपत्रका कागजातहरू राजपत्रका कागजातहरू राजपत्र सम्बन्धी तस्विरहरू प्रकाशित मिति तथा समय
प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf 08/17/2023 - 17:13
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८० PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८०.pdf 08/17/2023 - 17:06
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको स्वयंसेवक (कृषि सेवा) परिचालन कार्यविधि, २०८० PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको स्वयंसेवक (कृषि सेवा) परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf 07/31/2023 - 11:26
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०८० PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०८०.pdf 07/17/2023 - 10:01
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf 07/17/2023 - 10:00
कर्मचारी परिचालन मापदण्ड, २०८० PDF icon कर्मचारी परिचालन मापदण्ड, २०८०.pdf 07/14/2023 - 11:01
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको व्यवसायिक कृषि कर्जामा व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon व्यवसायिक कृषि कर्जामा व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf 06/25/2023 - 11:01
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७९ PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७९.pdf 08/31/2022 - 11:01
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf 07/25/2022 - 11:19
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको परम्परागत उपचारकको सूचीकरण मापदण्ड, २०७७ PDF icon परम्परागत उपचारकको सूचीकरण मापदण्ड, २०७७.pdf 03/09/2021 - 11:50

Pages