FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरू

शिर्षक प्रकाशित मिति तथा समय कागजात
मिति २०७९।०३।१० गते भएको नगर सभामा पेश भएको विनियोजन विधेयक, २०७९ 06/26/2022 - 10:27 PDF icon विधेयक-12- विनियोजन ऐन.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७६ 07/17/2019 - 10:10 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७६.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन-२०७६ 07/17/2019 - 10:05 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन-२०७६.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७६ 07/17/2019 - 10:00 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७६.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थपान कार्यविधि-२०७६ 07/16/2019 - 14:00 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थपान कार्यविधि-२०७६.pdf
भारी सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 07/16/2019 - 12:00 PDF icon भारी सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ 05/08/2019 - 11:47 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 05/08/2019 - 10:52 PDF icon दिरुमनपाको सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ .pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ 05/08/2019 - 10:47 PDF icon दिरुमनपाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५ 05/08/2019 - 10:29 PDF icon दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages