FAQs Complain Problems

News

विपन्न विद्यार्थीका लागि प्रदेश प्रशासन सेवाको चौथो तहको पाठ्यक्रम अनुरुपको ३० दिनको निःशुल्क आवासीय लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भद्रपुर, झापाको सूचना।