FAQs Complain Problems

समाचार

श्री नगरपालिका भित्र संचालित विद्यालयहरू सबै (सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक तथा बाल विकास केन्द्रहरू) - एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।