FAQs Complain Problems

समाचार

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । (ईच्छुक सार्वजनिक विद्यालयहरूले सूचना बमोजिम तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी यस नगरपालिकामा मिति २०७६।१२।०७ गते भित्र पेश गर्नु पर्नेछ।)

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा जानुहोस्

https://www.doe.gov.np/assets/uploads/files/notice.pdf